Beställa nytt slanghandtag med start/stopp-knapp

Byte av slanghandtag med start/stopp-knapp