Utblåslucka, vit plast
Rörsy­stem 51 mm
200:-
Svagströmsledning
Pris per me­ter, anges vid "antal"
Rör 1,2 m
Pas­sar Pu­zer rörsy­stem 42mm
Rörklämma
Pas­sar Pu­zer rörsy­stem 42 mm
45 Böj
Pas­sar Pu­zer rörsy­stem 42 mm
Suguttagsförlängare
Pas­sar al­la Pu­zer vil­la mo­del­ler
90 Böj
Pas­sar Pu­zer rörsy­stem 42 mm
90 vinkel
Pas­sar Pu­zer rörsy­stem 42 mm
Grenrör 45°
Pas­sar Pu­zer rörsy­stem 42 mm
Rörövergång
51mm - 42mm
Skarvmuff
Pas­sar Pu­zer rörsy­stem 42 mm
Tätningsring
Pas­sar Pu­zer rörsy­stem 42 mm
Suguttag vit plast
Pas­sar Pu­zer rörsy­stem 42mm
250:-
Installationsdosa
Pas­sar Pu­zer rörsy­stem 42 mm
120:-