Vi har varit i branschen i 25 år!

Vi har un­der åren kom­mit i kon­takt med al­la mär­ken och är ex­per­ter på det mesta när det gäl­ler central­damm­su­ga­re. Be­hö­ver du till­be­hör el­ler re­serv­delar till din central­damm­su­ga­re el­ler vill in­stal­le­ra en ny central­damm­su­ga­re i din vil­la så kan vi på Centraldammsugarexperten hjäl­pa dig!

Vi har ett nät­verk av ser­vice-​ och in­stal­la­tions­tek­ni­ker över he­la lan­det. Att kom­ma un­der­fund med vad som har hänt när din central­damm­su­ga­re in­te fun­ge­rar är in­te all­tid så lätt. Du är all­tid väl­kom­men att ringa oss så får du kost­nads­fri hjälp.

Kontaktinformation

S.L. In­ter­na­tio­nal AB
Bac­ka Bergö­ga­ta 2
422 46 Hi­sings-​Bac­ka
Te­le­fon: 031-​​​582020
E-​mail: in­fo@​centraldammsugarexperten.se


Vi som jobbar här


Lenny Alvefelt
Grundare och vd
Lenny har jobbat med
centraldammsugare sedan 1987
Urban Andersson
Ekonomiansvarig
Urban är den som du 
möter först i vår kundtjänst
Victor Alvefelt
IT / Logistikansvarig
Victor ser till att nät och 
datorer fungerar, samt att
dina varor kommer fram

Myrna Stjernman
E-handelansvarig
Myrna fotar och filmar, 
samt håller ordning i e-butiken