Motor BPT 3 / 1400W
By­pass-​mo­tor med tre fläk­tar från ame­ri­kans­ka Ame­tek-​Lamb.
2 500:-
Kol, Vinge säljes parvis
Pas­sar vis­sa mo­del­ler av Hu­sky, FO­MA med fle­ra
500:-
Kol, Vinge/Vinkel säljes parvis
Pas­sar vis­sa mo­del­ler av Hu­sky Q, Qpro med fle­ra
500:-
Motor BPF 2
By­pass-​mo­tor med två fläk­tar från ame­ri­kans­ka Ame­tek-​Lamb.
2 500:-
Motor BPT 3 / 1700W
By­pass-​mo­tor med tre fläk­tar från ame­ri­kans­ka Ame­tek-​Lamb.
3 250:-
Motor BPT 2
By­pass-​mo­tor med två fläk­tar från ame­ri­kans­ka Ame­tek-​Lamb.
2 500:-