Tilläggssats T1
In­ne­håll bl.a. 1st sugut­tag 6m rör Rörsy­stem 51mm lim­mas
600:-
45° grenrör
45°Grenrör
Spigottmuff
Spigottmuff, mellan 2 rördetaljer
45° böj med nippel
45° böj med nippel
30° böj
30° böj
Täckram suguttag
Täckram för suguttag
Täckring rör
Täckring för rörgenomgång
Rörlock
Rörlock
T-koppling grenrör
Grenrör T-Koppling
Easy Connect
"Installatörens hjälp"
200:-
Suguttag Utanpåliggande
Suguttag utanpåliggande
200:-
Rörövergång
51mm - 42mm
Lim
Lim
100:-
Svagströmsledning
Pris per me­ter, anges vid "antal"
Rörklamma
pas­sar 51 mm rör
Grenrör 90° böj
Gren­rör 90° böj
90° vinkel
90° vin­kel
90° böj
Rörsy­stem 51mm
45° böj
45° böj
Rör 51mm
Lim­mas, Pris per me­ter
Ljuddämpare plast
Ljud­däm­pa­re
200:-
Suguttagsförlängare
Be­hövs vid dub­bel gips­vägg
Monteringsbricka
Mon­te­rings­bric­ka
Rörsats S3
In­ne­håll bl.a 3st sugut­tag 18m rör Rörsy­stem 51mm lim­mas
1 800:-
Föregående12