Fri frakt

Centraldammsugare - alla märken! Reservdelar, tillbehör och service sedan 1988!

Här kan du kö­pa re­serv­de­lar och till­be­hör till central­damm­su­ga­re till de fles­ta mär­ken bl.a. Can­vac, Hu­sky, Fo­ma, Beam, Cyclo­vac och Pu­zer m.m. Vi har över 25 års er­fa­ren­het av in­stal­la­tion och ser­vice av al­la ty­per av central­damm­su­ga­re. Våra centraldammsugare

Centraldammsugare - tekniker Ring oss på 031-58 20 20

Storsäljare

Städslang fjärr
8-​9-10-​12m Start­knapp på hand­tag,
1 600:-
Städutrustning fjärr
8-​10-​12m Start­knapp på hand­tag, pas­sar al­la mär­ken, ut­om Al­la­way.
2 100:-
Slanghandtag fjärr
Pas­sar de fles­ta mär­ken
800:-

Centraldammsugare

Foma centralenhet HG1515
FO­MAs HG-​se­rie är en ge­ne­ra­tion tys­ta och högef­fek­ti­va central­damm­su­ga­re.
6 000:-
Cyclovac centralenhet E615
Pås­lös Cyk­lon­ma­skin
7 000:-
Puzer Oiva 1600
Finsk kva­li­tet
6 000:-
Husky Compact2
Kompakt, tyst och kraftfull!
6 000:-